Braće Lučić 23, Novi Sad | 062 125 24 20

Unutrašnja igraonica

1.) KAFIĆ + IGRAONICA
+ DISKO KLUB
1 animator
1 konobar
Sokići za decu
Celokupan asortiman posuđa za decu i odrasle
Pozivnice
Fotografisanje i CD sa slikama
Facepainting
6.000,00 rsd
( odrasli i deca do 20-toro )
doplata za preko 20-toro:
100,00 rsd po detetu
600,00 rsd odrasli za još jednog konobara
2.) KAFIĆ + IGRAONICA
+ SPORTSKA SALA
2 animatora
1 konobar
Sokići za decu
Celokupan asortiman posuđa za decu i odrasle
Pozivnice
Fotografisanje i CD sa slikama
Facepainting
6.500,00 rsd
( odrasli i deca do 20-toro )
doplata za preko 20-toro:
100,00 rsd po detetu
600,00 rsd odrasli za još jednog konobara
3.) KAFIĆ + IGRAONICA
+ DISKO KLUB + SPORTSKA SALA
2 animatora
1 konobar
Sokići za decu
Celokupan asortiman posuđa za decu i odrasle
Pozivnice
Fotografisanje i CD sa slikama
Facepainting
7.000,00 rsd
( odrasli i deca do 20-toro )
doplata za preko 20-toro:
100,00 rsd po detetu
600,00 rsd odrasli za još jednog konobara