Braće Lučić 23, Novi Sad | 062 125 24 20

Letnja igraonica

1.) BAŠTA + KAFIĆ SA DVORIŠTEM
ZA ODRASLE
1 animator
1 konobar
Sokići za decu
Celokupan asortiman posuđa za decu i odrasle
Pozivnice
Fotografisanje i CD sa slikama
Facepainting
GUSARSKI BROD (jedini u gradu) – LAVIRINT
8.000,00 rsd
( odrasli i deca do 20-toro )
doplata za preko 20-toro:
100,00 rsd po detetu
600,00 rsd odrasli za još jednog konobara
2.) BAŠTA + KAFIĆ SA DVORIŠTEM
ZA ODRASLE + SPORTSKA SALA
2 animatora
1 konobar
Sokići za decu
Celokupan asortiman posuđa za decu i odrasle
Pozivnice
Fotografisanje i CD sa slikama
Facepainting
GUSARSKI BROD (jedini u gradu) – LAVIRINT
9.000,00 rsd
( odrasli i deca do 20-toro )
doplata za preko 20-toro:
100,00 rsd po detetu
600,00 rsd odrasli za još jednog konobara